Spoločnosti SOCIAL FOOD s. r. o., r. s. p. bol 12. septembra 2022 Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa §7 ods. 4 zákona 112/2018 Z.Z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov udelený štatút registrovaného sociálneho podniku.

Na základe toho bol v zmysle § 9 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch zriadený poradný výbor, ktorého členovia boli zvolení 24. júla 2023 na obdobie päť rokov. Členmi poradného výboru sú priamo zainteresované osoby:

1. Pavol Sčensný – člen poradného výboru

2. Ing. Mária Mačugová – predsedníčka poradného výboru

3. Monika Langová – člen poradného výboru